TR ENG RU AR
KALİTE POLİTİKAMIZ
 KALiTE POLİTİKAMİZ
Müşterİ İhtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan ürünleri ekonomik otarak üreterek,
kuruluşumuzun iç ve dış piyasalardaki pazar payını aıtırmak,
Bu politikamızın gerçekleştirilmesi için aşağıdakitaahhüt|er beIirlenmiştir:
. lşlerin ilk defada ve sürekli olarak doğru yapılmasını sağ|amak
. Üründe kaliteden taviz vermemek
. Satış öncesive sonrası müşteri memnuniyetini sağlamak
' Sürekligelişme ve iyileşmeye dönük olarak kalite sisteminde gereklideğişiklikleriyapmak
. Teslim sürelerini kısaltmak ve teslimatları zamanında yapmak
' Çalışanlarımızın eğitim ve motivasyonunu sağlayarak kalite sağlama çabalarına katılımlarını
sağlamak
. Ürün alanımızdakiteknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak
' Şirketimizin karlılığını artırıp büyümesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve
çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak
. Çevreyi korumak